Gdyby zapytać rodzica, co lub kto jest najważniejszy dla niego z pewnością padłaby odpowiedź :”moje dziecko”. To sprawa oczywista tak jak fakt, ze po wiośnie nadchodzi lato. W końcu w potomku płynie ta sam krew, krążą te same geny i naturalnie wytwarza się więź nie do ujęcia w słowa. Obecne czasy stawiają przed rodzicami i ich pociechami wiele wyzwań, których wcześniej nie było. Dorośli dorastający w PRL z rozrzewnieniem wspominają czasy dzieciństwa i nie tylko dlatego, że byli wtedy piękni i młodzi,ale dzieci żyły zupełnie inaczej. Biegały beztrosko po podwórkach, socjalizując się w grupach. Naturalnie nabywały umiejętności interpersonalnych, ponieważ przebywały większość czasu wśród innych dzieci. Spoczywało na nich mniej obowiązków i wymagań. Obecnie rodzice inwestują od najmłodszych lat w rozwój swoich dzieci, by zapewnić im jak najlepszy start w przyszłość. Aby poradzić sobie na rynku pracy, ale też ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie, niedyskutowalną umiejętnością stało się posługiwanie biegle językiem angielskim. Oprócz tego w standardzie jest znajomość drugiego języka obcego. Badania udowadniają,że mózg dziecka jest najlepiej chłonny, dlatego wybór odpowiedniej szkoły wzmacnia szansę na dalsze powodzenie.

prywatna szkoła podstawowa

Państwowe szkoły podstawowe rzadko spełniają wymagające kryteria rodziców. Alternatywą jest prywatna szkoła podstawowa. W zamian za opłatę czesnego, można zapewnić szereg dodatkowych zajęć, które stymulują jego rozwój i korzystnie wpływają na potrzeby intelektualne. Dodatkowym atutem jest nauka w komfortowych warunkach, dostosowanych do wymagań rozwojowych dzieci. Dwujęzyczna szkoła podstawowa jest długoterminową inwestycją, która przyniesie długofalowe korzyści w przyszłości. Nauka dwóch języków jednocześnie przyspiesza tylko proces przyswajania języków. Zwłaszcza jeśli  pochodzą z tej samej grupy lingwistycznej. Oprócz tego zdobywa pewność siebie, uczy się otwartości na inne kultury i wie, że z łatwością może się porozumieć z kolegami i koleżankami z innych państw.

 

źródło: prywatna szkoła podstawowa Warszawa http://szkola-mentis.edu.pl

Leave a Comment